Mobile menu
Search

FAQ - Posten Digital

Kan jeg få Posten Digital - med omdirigeringen af post?

Det vil de fleste virksomheder kunne få. Der vil være undtagelser, typisk i de store byer, hvor adresserne og dermed de modtagerer som er registreret på adressen ikke kan adskilles sikkert fra hinanden. Post Danmark laver derfor en adresseanalyse i sorteringssystemet, som skal afdække om det er muligt at omdirigerer posten i rette kvalitet.

Hvis din adresse ikke understøtter Omdirigering af post, får du tilbudt en Postboksadresse

Hvilken slags post kan jeg med få gennem Posten Digital?

Har du Posten Digital får du scannet alt den scanningsegnede post, fx fakturaer, tilbud, kontrakter, aftaler og mange andre typer af scanbare dokumenter. Dine tidsskrifter, flybilletter, varekataloger, mv. scanner vi ikke.

Hvor tit får jeg mine originalbreve retur?

Har du valgt Ugentlig fremsendelse sender vi alt det post vi har modtaget til dig i løbet af ugen - hver fredag og som en pakke.Du skal derfor oplyse din bopælsadresse i tilmeldingen. Der kan efter aftale laves ordninger, hvor vi opbevarer din fysiske post, på vort arkiv for en periode. Dette skal aftales særskilt.

Har du valgt Arkivering, skal du selv rekvirere dokumenterne ved os. Hvis vi har modtaget breve som ikke kan scannes, sendes de om fredagen. Der opkræves særskilt for denne service. Her skal du bruge vores rekvisitionsformular

Kan jeg sende kasseboner til scanning?

Ja, det kan du godt. Kasseboner og andre tilsvarende små og tynde dokumenter skal være klæbet op på et stykke A4 papir. Alternativt kopieret ind på et stykke A4 papir.

Kan jeg få mine scannede breve sendt til flere forskellige e-mail adresser?

Vi sender alle scannede breve til en e-mail i din virksomhed. Det er ikke muligt for os at fordele posten til flere forskellige e-mail adresser, med mindre det er en gruppemail adresse.

Kan jeg får mine scannede dokumenter leveret i min eBoks?

Dette understøttes ikke for øjeblikket, men vi arbejder på en løsning sammen med eBoks. Når det er en realitet, informerer vi på hjemmesiden og evt. via nyhedsbrev. 

Hvordan virker omdirigeringen af post?

Omdirigering af post virker ved, at Post Danmark omdirigerer den del af din post, som er almendelig brevpost. Dette styres af Post Danmarks sorteringssystemer, men kræver noget arbejde at oprette. Øvrige forsendelsetyper er så vidt muligt fritaget for omdirigering, og leveres til jeres fysiske adresse. 

Omdirigeringen er baseret på adressesammenfald mellem den adresse, som adsenderen har påført konvolutten og den omdirigeringsadresse, som ligger i Post Danmarks system. Er der ikke fuldt ud sammenfald omdirigeres brevet ikke, men leveres på den fysiske adresse.

Kan jeg vælge et abonnement nu og så justere det på et senere tidspunkt?

Skulle det vise sig, at du får scannet færre eller flere breve end der er i dit abonnement, kan du skifte abonnement med virkning fra næste forudfakturerede periode på 3 måneder. Husk at ændringen skal have fundet sted senest 30 dage før udløbet af den forudbetalte periode. Du skal blot kontakte Postnord Scannings kundeservice på: kundeservice@datascanning.dk.

Er der en bindingsperiode på produktet?

Når du bestiller Posten Digital binder du dig kun for 3 måneder af gangen = den forudbetalte periode. Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du bare huske at gøre det 30 dage inden periodens afslutning – så får det virkning fra udløbet af den forudbetalte periode. Til opsigelse af Posten Digital skal benyttes web formularen: Opsigelse Posten Digital

Hvad sker der, hvis jeg fortryder min bestilling?

Frem til du får endeligt besked om hvilken dato din Posten Digital virker fra, kan du fortryde din bestilling. Når du har tilmeldt dig på vores tilmeldingsside: Tilmelding Posten Digital, så påbegynder vi opsætningen af din Posten Digital løsning. Når du modtager den første faktura gældende for de første 3 måneder er løsningen klar til brug. 

Hvad inkluderer prisen på abonnementet?

Prisen på dit abonnement inkluderer det antal breve, abonnementet lyder på. Derudover opkræves du separat for omdirigering af post
Du skal være opmærksom på, at du betaler ekstra for det antal breve som overstiger dit abonnement. Ubrugte antal refunderes ikke.

Hvordan betaler jeg for Posten Digital?

Du opkræves kvartalsvis forud for dit abonnement. Du modtager en ordinær faktura fra PostNord Scanning A/S, hvoraf det valgte abonnement fremgår.  Denne faktura leveres via din Posten Digital, på samme vis som dine øvrige indcsannede breve. 

Er du en offentlig myndighed, skal dit EAN nummer oplyses ved tilmeldingen. 

Hvad skal jeg gøre når jeg flytter?

Når du flytter, skal du hurtigst muligt give PostNord Scanning besked herom. Det er ikke nok at adresseændre i Virk.dk. Omdirigeringen er opsat i Post Danmarks systemer med en særlig kode. som ikke overskrives ved adresse opdatering fra Virk.dk/CVR registret. PostNord Scanning sikre, at din nye adresse oprettes korrekt og samtidig undersøger vi om omdirigeringen af post kan tilknyttes den nye adresse.

Hvad sker der, hvis der sendes pakker til min postboksadresse?

Posten Digital er kun til brevpost. Sendes der mod forventning pakker til din Postboksadresse videresendes pakkerne til dig, og du opkræves pakkeportoen for videresendelsen. Er kun relevant, hvis du har en postboksadresse og ikke omdirigering af post.

Kan jeg få fakturaer i hver sin pdf fil og hver sin e-mail?

Kommer der forsendelser til dig, som indeholder flere fakturaer i samme konvolut, opdeles disse i hver sin PDF fil og i hver sin e-mail. Du modtager dermed ikke f.eks. 5 fakturaer i en og samme PDF fil, men fakturaerne i hver sin e-mail og i hver sin PDF fil.