Mobile menu
Search

Track & Trace 

Inden du benytter dig af Læs Ind faktura, Track & Trace skal du huske på at, der går op til 3 hverdage med at modtage, scanne og levere din faktura til din kunde.

Søgningen kræver tre oplysninger:

  • CVR nr./CPR nr.
  • Fakturanr.
  • Totalbeløb

Ved et klik på Søg, får du en aktuel status på din faktura.

Before you use Read In service - track & trace, you must keep in mind that it takes up to 3 business days to receive, scan and deliver your invoice to your customer.

The search requires three  information:

  • Company no./Social Security Number 
  • Invoice number. 
  • Total Amount 

By clicking on Search, you get a current status on your invoice.

Nyheder

Ingen nye kunder i Posten Digital før 1. februar 2018
31-10-2017

På grund af PostNords ændringer i post-sorteringssystemet er det ikke muligt at oprette nye kunder i Posten Digital. PostNord ændre deres post-sorteringssystemer for at understøtte den nye produktionsmodel, som indføres for at styrke PostNords rentabillitet.