Mobile menu
Search

FAQ - Læs Ind service

 

Hvad er Læs Ind service?

Læs Ind er en scanningsløsning til virksomheder, som har behov for fakturering af offentlige virksomheder, men som ikke selv er i stand til at levere i det elektroniske OIOUBL format. Uanset størrelsen på din virksomhed kan du med fordel sende dine fakturaer til PostNord Scanning og få dem konverteret og leveret elektronisk i det korrekte format.

Tilbage til toppen

Hvorfor hedder det Læs Ind service?

Det var oprindelig Finansministeriet, der fandt på navnet Læs Ind, i forbindelse med, at det offentlige overgik til elektronisk fakturering i 2005. Ordningen blev iværksat for at sikre, at alle virksomheder havde mulighed for at aflevere elektronisk, uanset den enkelte virksomheds elektroniske stade.

Tilbage til toppen

Sådan virker Læs Ind service

Bag Læs Ind gemmer der sig en Læs Ind adresse, som du skal sende dine ”offentlige” fakturaer til. Herefter scanner vi fakturaerne og konverterer dem til elektronisk format, hvorefter vi afleverer dem til den offentlige virksomhed, som du ved påførsel af det 13 cifrede EAN nummer har adresseret dem til. Og husk, at du i samme konvolut kan indsende fakturaer til mange forskellige offentlige virksomheder.

Tilbage til toppen

Fakta om Læs Ind service

Vi definerer en faktura, som et eller flere ark papir i en konvolut. Og alle ark i samme konvolut bliver scannet og digitaliseret, hvorfra der bliver datafanget præcis de data, som det offentlige kræver.
Vi scanner om nødvendigt både for- og bagsider og vi scanner løbende dine fakturaer og afleverer dem senest på 3. dagen regnet fra den dag, hvor vi har modtaget fakturaerne til scanning.

Tilbage til toppen

Hvem kan med fordel få Læs Ind service?

Det kan alle virksomheder, der ønsker at have en nem og sikker metode til aflevering af fakturaer til det offentlige. Det mindste beløb, du kan forudbetale er 200 kr. Du behøver altså ikke at skulle sende ret mange fakturaer for at få glæde af fordelene ved Læs Ind.
Hvis du har behov for at få scannet rigtig mange fakturaer på et år, er du altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

Tilbage til toppen

Hvor sikkert er det at få leveret sine fakturaer gennem Læs Ind service?

PostNord Scanning A/S lever op til alle gældende sikkerhedsregler og er certificeret efter:
PostNord Scannings arbejdsgange er certificeret efter ISO 9001:2008 og arbejdet udføres efter LEAN principper
PostNord Scanning har udarbejdet en IT strategi og en IT-sikkerhedspolitik
PostNord Scanning er certificeret efter DS 484:2005, Standard for IT-sikkerhed
Endelig lever PostNord Scanning op til Persondataloven § 42 om behandling af personoplysninger samt Persondatalovens regler i § 41, stk. 3-5 vedrørende sikkerhedsforanstaltninger.

Tilbage til toppen

Hvilken slags fakturaer kan jeg med fordel få gennem Læs Ind service?

Du kan få scannet fakturaer og bilag (specifikationer). Det offentlige har frabedt sig enhver form for korrespondance, tilbud eller reklamemateriale indsendt sammen med fakturaerne. Sådant materiale vil blive frasorteret inden scanningen og vil, hvis det ikke skønnes at have en egentlig værdi, blive destrueret kort efter.

Tilbage til toppen

Hvilken papirkvalitet, farve og format skal en Faktura have?

Fysiske fakturaer skal være trykt på papir af en gramvægt på min. 50g/m2. Fakturaernes enkelte sider må ikke være større end DIN A4.
Tiltryk skal ske i sort farve. Felter, der skal aflæses, skal så vidt muligt holdes i hvid, alternativt lyse farver og uden rastetiltryk, der kan forstyrre læseresultatet.
Alt øvrigt designmæssigt tiltryk skal så vidt muligt ske i Pantone farver.

Ovenstående retningslinjer er også gældende for PDF filer for så vidt angår farve og format.

Tilbage til toppen

Hvor tit kan jeg sende mine fysiske fakturaer?

Du kan sende dine fakturaer så ofte du vil

Tilbage til toppen

Hvad er adressen til Læs Ind service?

Papirfakturaer skal sendes til:

PostNord Scanning A/S
Læs Ind service
7997 Fakturascanning

e-mail fakturaer (vedhæftet i PDF format) skal sendes til:

fakturascanning@datascanning.dk

Tilbage til toppen

Hvor hurtigt ekspederes mine fakturaer?

PostNord Scanning bruger højst 3 hverdage regnet fra modtagelsesdagen i Postnord Scanning før vi afleverer den i det offentliges elektroniske postkasse. Du skal tage højde for denne ekspeditionstid, når du sætter din betalingsfrist overfor det offentlige.

Tilbage til toppen