Mobile menu
Search

GODKENDELSER

Forsvarets Efterretningstjeneste

PostNord Scanning A/S er godkendt af Forsvarets Efterretningstjeneste.

FE Stor

PostNord Scanning har en overall virksomhedsgodkendelse,  og alle medarbejdere er godkendt i klassifikationsgruppen "til tjenestebrug"

PostNord Scanning har medarbejdere godkendt i de andre klassificeringsgrupper, således at alle ønsker til godkendelsesniveau kan imødekommes. 

 

Finanstilsynet 

Outsourcing af Digitaliseringsopgaver til PostNord Scanning A/S   

FT Lille

Finanstilsynets vurdering af Videregivelsesreglerne i Lov om finansiel virksomhed.

PostNord Scanning har på baggrund af en henvendelse til Finanstilsynet, fået Finanstilsynets vurdering af, om det er "foreneligt med videregivelsesreglerne i Lov om finansiel virksomhed, at PostNord Scanning indscanner post for Finansielle virksomheder".

Dette set i lyset af, at PostNord Scanning har en række kunder i den finansielle sektor og tilstadighed har positiv dialog med flere andre, om at outsource og automatiserer den ankomne post.

Finanstilsynet vurderer, at videregivelse af fortrolige oplysninger, i forbindelse med outsourcing af postscanning til PostNord Scanning A/S er berettiget, jf. §117,stk.1 og §118, stk.1 i lov om finansiel virksomhed. Dette så længe der er tale om opgaver af forbehandlende, og ikke sagsbehandlende karakter.