Mobile menu
Search

GODKENDELSER

Forsvarets Efterretningstjeneste

PostNord Scanning A/S er godkendt af Forsvarets Efterretningstjeneste.

FE Stor

PostNord Scanning har en overall virksomhedsgodkendelse,  og alle medarbejdere er godkendt i klassifikationsgruppen "til tjenestebrug"

PostNord Scanning har medarbejdere godkendt i de andre klassificeringsgrupper, således at alle ønsker til godkendelsesniveau kan imødekommes. 

 

Finanstilsynet 

Outsourcing af Digitaliseringsopgaver til PostNord Scanning A/S   

FT Lille

Finanstilsynets vurdering af Videregivelsesreglerne i Lov om finansiel virksomhed.

PostNord Scanning har på baggrund af en henvendelse til Finanstilsynet, fået Finanstilsynets vurdering af, om det er "foreneligt med videregivelsesreglerne i Lov om finansiel virksomhed, at PostNord Scanning indscanner post for Finansielle virksomheder".

Dette set i lyset af, at PostNord Scanning har en række kunder i den finansielle sektor og tilstadighed har positiv dialog med flere andre, om at outsource og automatiserer den ankomne post.

Finanstilsynet vurderer, at videregivelse af fortrolige oplysninger, i forbindelse med outsourcing af postscanning til PostNord Scanning A/S er berettiget, jf. §117,stk.1 og §118, stk.1 i lov om finansiel virksomhed. Dette så længe der er tale om opgaver af forbehandlende, og ikke sagsbehandlende karakter.

 

Nyheder

Vi er i normal drift igen
12-06-2018

Status kl. 8.25: Vores driftsituation på modtagelses af mails og opkald fra vores kunder er normal igen. Fejlen på vores servere er rettet. Vi beklager meget de gener det har medført for vores kunder!