Mobile menu
Search

WHISTLEBLOWERORDNING

PostNord har fået en indberetningsordning, en såkaldt whistleblowerordning, for at sikre, at man kan indberette alvorlige ulovligheder, der er begået af en person i en ledende stilling.

POSTDANMARK 

PostNord har nu fået en whistleblowerordning.

Ordningen er beregnet til indberetning af mistanke om, at ulovligheder er begået, godkendt eller bevidst ignoreret af personer i ledende stillinger eller nøglepersoner.

Personer i ledende stillinger

Med personer i ledende stillinger menes:

  • Medlemmer af PostNords koncernbestyrelse
  • Medlemmer af PostNords koncernledelse
  • Medlemmer af ledelsesgruppen for forretningsområderne Meddelande Sverige, Logistik, Strålfors og Post Danmark
  • Administrerende direktører i PostNord-koncernens datterselskaber

Nøglepersoner

Med nøglepersoner menes medarbejdere, som har mulighed for at træffe selvstændige beslutninger, der er afgørende for virksomheden.

Eksempler på handlinger som kan indberettes via Whistleblowerording

Følgende er eksempler på handlinger, som kan indberettes via whistleblowerordningen:

  • Økonomiske ulovligheder, f.eks. bestikkelse, bedrageri og forfalskning
  • Væsentlige sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen
  • Væsentlige overtrædelser af miljøregler og forurening af miljøet
  • Alvorlige former for diskrimination og mobning

Hvem kan anvende whistleblowerordningen

Indberetningsordningen kan anvendes af ansatte i PostNords nordiske virksomheder samt kunder, leverandører og andre interessenter med tilknytning til disse virksomheder og følger gældende love og regler i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Link til whistleblowerordning

Indberetningsordningen er tilgængelig via internetportalen https://postnord.whistleblowernetwork.net.