Mobile menu
Search

OM POSTNORD 

PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi er også stolte over at være betroet opgaven med at sikre postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige.

Postnord

I 2013 leverede PostNord 5,9 mia. breve og forsendelser, 110 mio. pakker og 2,5 mia. kg gods til Nordens 25 mio. indbyggere og 2 mio. virksomheder.

Vi udvikler med vores ekspertise og et unikt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik.

PostNord er vores fælles varemærke, og i kombination med de velkendte postsymboler tilbyder vi post- og kommunikationstjenester i Danmark og Sverige. Løsninger inden for logistik og relationsskabende kommunikation markedsføres under varemærkerne PostNord Logistics og PostNord Strålfors.

PostNord arbejder tæt på sine kunder, og koncernens landeorganisationer i Danmark, Sverige, Norge og Finland har det overordnede ansvar for salg, markedsføring og produktion. Inden for forretningsområderne Mail & Communication og Logistics udvikler vi nordiske tjenester og tilbud, som opfylder kundernes høje krav.

Datterselskabet PostNord Strålfors har ansvaret for både salg og forretningsudvikling inden for relationsskabende kommunikationsløsninger.

E-commerce er en særlig strategisk enhed, der sikrer et samlet og konkurrencedygtigt tilbud inden for e-handel på alle geografiske markeder.

PostNord AB blev etableret ved sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Moderselskabet PostNord AB er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. PostNord ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.). Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem ejerne.

Nyheder

Vi er i normal drift igen
12-06-2018

Status kl. 8.25: Vores driftsituation på modtagelses af mails og opkald fra vores kunder er normal igen. Fejlen på vores servere er rettet. Vi beklager meget de gener det har medført for vores kunder!