Mobile menu
Search

OM POST DANMARK

Post Danmark A/S er en del af PostNord

Post Danmark2

PostNord er en koncern, der er etableret i forbindelse med sammenlægningen af Post Danmark A/S og svenske Posten AB. Post Danmark A/S leverer en grundlæggende postservice til alle kunder i Danmark – både afsendere og modtagere. Denne postservice skal være Europas bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris.

Folketinget vedtog i december 2010 den nye postlov, som regulerer postbefordringen i Danmark og samtidig gennemfører den sidste rest af liberaliseringen af det danske postmarked med virkning pr. 1. januar 2011.

Postloven skaber fri konkurrence og sikrer, at de befordringspligtige posttjenester skal ligge hos Post Danmark.

Post Danmark omdeler post til alle i hele landet seks dage om ugen, og de befordringspligtige produkter omfatter fortsat adresserede breve samt dag-, uge- og månedsblade op til 2 kilo og adresserede pakker op til 20 kilo.

Præsentation

Post Danmark A/S kan føre sin historie helt tilbage til Chr. IV, som i 1624 underskrev en forordning om oprettelse af et net af postbude i Danmark. Lige siden har vi sørget for pålidelig, hurtig og tilgængelig postbefordring i ind- og udland.

Vi er hurtige og yder høj kvalitet

Hver arbejdsdag – også lørdag – indsamler og sorterer Post Danmarks medarbejdere i alt ca. 7 mio. forsendelser til omdeling blandt 2,7 mio. husstande og 225.000 virksomheder. Post Danmark har ved flere målinger vist sig at være blandt de bedste postvirksomheder i EU. Mere end 93 pct. af de indenlandske breve bliver som lovet omdelt den efterfølgende hverdag, hvis de er rettidigt indleveret. Kontinuerlige kvalitetskontrolmålinger overvåger, at vores postområder og postcentre altid lever op til det høje kvalitetsniveau. Også fremover vil Post Danmark være blandt de bedste post-, logistik- og transportvirksomheder.

Post Danmark er en vigtig samarbejdspartner for erhvervslivet. Letgods, Postens Erhvervspakker og Facility-services er nogle af de vigtige serviceydelser, som en stor del af de danske virksomheder dagligt gør brug af. Vores kunder omfatter hele spektret af danske virksomheder, lige fra de største etablerede koncerner til små nystartede iværksættere.

Vi er ca. 15.000 medarbejdere

Post Danmark er en af landets største virksomheder med ca. 15.000 medarbejdere. Kunderne møder bl.a. Post Danmark via mere end 700 posthuse og postbutikker. Den overordnede maskinelle sortering af breve og pakker finder sted på en række centre rundt om i landet.

Vi ruster os til de nye udfordringer

Post Danmark er ejer og medejer af en række virksomheder: Budstikken Transport A/S (100 pct.), Post Danmark Leasing A/S (100 pct.), Post Danmark Logistik A/S (100 pct.), PostNord Scanning A/S (100 pct.), e-Boks A/S (50 pct.), og Transportgruppen (100 pct.).

Post Danmarks ledelsesudvikling

Post Danmark har siden 1998 systematisk arbejdet på at udvikle ledelsesformer og medarbejdernes engagement i virksomheden. Det sker gennem et intensivt kvalitetsarbejde efter EFQM-modellen (European Foundation of Quality Management). Arbejdet resulterede i, at Post Danmark i foråret 2004 modtog Den Danske Kvalitetspris.