Mobile menu
Search

MILJØPOLITIK

PostNord Scanning er en miljøbevidst virksomhed til gavn for virksomheden, miljøet og den danske samfundsøkonomi. 

Miljo Karussel Stor 

PostNord Scanning vil bidrage til en bæredygtig udvikling ved at mindske spild og energiforbrug. Vi vil være en ren og miljøvenlig servicevirksomhed, der løbende søger at forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden.


I forbindelse med udvikling af nye forretningsområder og justering af eksisterende løsninger vil miljøaspektet altid indgå sammen med tekniske og økonomiske overvejelser. PostNord Scanning vil også opnå miljøfordele ved at efterspørge miljøvenlige produkter og serviceydelser fra vores leverandører.

 

Miljøvenlig digitaliseringsproces

PostNord Scanning arbejder hele tiden på at begrænse miljøbelastningen i scanningsproduktionen.

Nyvirksomhed Karussel Stor

Miljøvenlig strøm, varmegenindvending og generelle strømbesparende foranstaltninger over alt i virksomheden er nogle af indsatserne for at nå målet.


PostNord Scanning bor til leje i Københavns Postcenter, hvor der er iværksat en gennemgribende klimaindsats med optimering af energiforbruget med kraftig nedbringelse af CO2-udledning til følge.

I PostNord Scannings afdeling i Fredericia er kølesystemet udskiftet og der er etableret ekstra køling med varmegenindvending i serverrum.

 

Nyheder

Ingen nye kunder i Posten Digital før 1. februar 2018
31-10-2017

På grund af PostNords ændringer i post-sorteringssystemet er det ikke muligt at oprette nye kunder i Posten Digital. PostNord ændre deres post-sorteringssystemer for at understøtte den nye produktionsmodel, som indføres for at styrke PostNords rentabillitet.