Mobile menu
Search

KVALITET (KVALITETSLEDELSE - ISO 9001)

PostNord Scannings kvalitetsledelses rutiner er bygget op om vores ISO 9001 certificering og dermed vores ISO certificerede kvalitetshåndbog.

 

Kvalitetshaandbog

Kvalitetsledelsessystemet har generelt fokus på de følgende elementer

Komplethed:

Arkiv: Der laves kontrol af at der modtages de arkivalier, som opgaven er specificeret til at indeholde.

Post: Der laves elektronisk kontrol af, at det scannede filer stemmer overens med de leverede.

Fuldstændighed:

Arkiv: Ved at sammenholde antallet af registrerede arkivalier fra indgangskontrollen med navnene på de scannede dokumenttyper sikres det, at alt er scannet.

Post: Ved, på stikprøve vis, at kontrollere at indholdet af sider i et brev svare til de leverede sider i filen.

Rækkefølge:

Arkiv: Det kontrolleres ved stikprøver at Sideorden i scannede filer bibeholdes

Post: Sideorden opretholdes i forhold til hvordan det er indsendt i kuverten. For Fakturascanning (og postscanning) kan aftales sideordensændringer.

Navngivning:

Arkiv: Generelt arbejdes så vidt muligt med drop-down menuer i registreringsprogrammerne, så slå-/tastefejl undgås.
Hvis muligt testes validiteten af det tastede op mod databaser.

Post: Generelt navngives filerne med Data Scannings PostscanID:

Postscanid

Metadata:

Arkiv og Post: Metadata kvalitetssikres gennem en række valideringsrutiner, der afhænger af, om der er tale om manuelt tastede data eller om data leveres automatisk via andet system eller tabelopslag.

Valideringsreglerne kan beskrives i en række typer, f.eks.:

  • Kontroltastning
  • Logiske kontroller
  • Opslag med låst udfaldsrum
  • Skemavalidering
  • Syntax
  • Range
  • Dubletkontrol

Læsbarhed:

Arkiv: Der er 3 kontroller til at sikre læsbarheden. Sagerne klargøres og behandles i en styret proces med tilhørende kvalitetspunkter, løbende visuel kontrol under selve digitaliseringsprocessen og en afslutningskontrol af den færdige digitale fil.

Post: Der laves stikprøvevis afslutningskontrol af de færdige digitale filer.