Mobile menu
Search

KVALITET (KVALITETSLEDELSE - ISO 9001)

PostNord Scannings kvalitetsledelses rutiner er bygget op om vores ISO 9001 certificering og dermed vores ISO certificerede kvalitetshåndbog.

 

Kvalitetshaandbog

Kvalitetsledelsessystemet har generelt fokus på de følgende elementer

Komplethed:

Arkiv: Der laves kontrol af at der modtages de arkivalier, som opgaven er specificeret til at indeholde.

Post: Der laves elektronisk kontrol af, at det scannede filer stemmer overens med de leverede.

Fuldstændighed:

Arkiv: Ved at sammenholde antallet af registrerede arkivalier fra indgangskontrollen med navnene på de scannede dokumenttyper sikres det, at alt er scannet.

Post: Ved, på stikprøve vis, at kontrollere at indholdet af sider i et brev svare til de leverede sider i filen.

Rækkefølge:

Arkiv: Det kontrolleres ved stikprøver at Sideorden i scannede filer bibeholdes

Post: Sideorden opretholdes i forhold til hvordan det er indsendt i kuverten. For Fakturascanning (og postscanning) kan aftales sideordensændringer.

Navngivning:

Arkiv: Generelt arbejdes så vidt muligt med drop-down menuer i registreringsprogrammerne, så slå-/tastefejl undgås.
Hvis muligt testes validiteten af det tastede op mod databaser.

Post: Generelt navngives filerne med Data Scannings PostscanID:

Postscanid

Metadata:

Arkiv og Post: Metadata kvalitetssikres gennem en række valideringsrutiner, der afhænger af, om der er tale om manuelt tastede data eller om data leveres automatisk via andet system eller tabelopslag.

Valideringsreglerne kan beskrives i en række typer, f.eks.:

  • Kontroltastning
  • Logiske kontroller
  • Opslag med låst udfaldsrum
  • Skemavalidering
  • Syntax
  • Range
  • Dubletkontrol

Læsbarhed:

Arkiv: Der er 3 kontroller til at sikre læsbarheden. Sagerne klargøres og behandles i en styret proces med tilhørende kvalitetspunkter, løbende visuel kontrol under selve digitaliseringsprocessen og en afslutningskontrol af den færdige digitale fil.

Post: Der laves stikprøvevis afslutningskontrol af de færdige digitale filer.

Nyheder

Spar op til 50% på Posten Digital!
29-08-2017

Vi sætter prisen på Posten Digital ned! Fra den 1. september 2017 fjerner PostNord Strålfors prisen for "Omdirigering af Post" og for "Postboksleje" til Posten Digital produktet! Du sparer op til 50%...!! Læs mere her!