Mobile menu
Search

KENDER DU DIN INDKOMMENDE POST?

Mængden af post, som modtages i virksomhedens reception eller postrum, er ofte ikke synligt for ledelsen. Det betyder, at resourceindsatsen og ressourcebehovet vedrørende den daglige håndtering samt indsigten i fordelingen og betydningen af posten ofte ikke er tilstede ved ledelsen.

Med en Postanalyse får du viden om:

  • Hvor meget post modtager du?
  • Hvad indeholder posten?
  • Kan brevenes indhold digitaliseres?
  • Sammensætningen af korrespondance og blanketter
  • Elektronisk afleveringsstrukturer
  • Integration til dokumenthåndterings systemer
  • Hvordan fordeles Post internt.
Postanalyse 

Postanalysen er et redskab for ledelsen og andre beslutningstagere til at få overblik og indsigt i den indkommende post. Den giver et faktuelt grundlag til beslutningsprocessen, specielt hvis en digitalisering af den indgående post er på dagordenen.

 

Nyheder

Ingen nye kunder i Posten Digital før 1. februar 2018
31-10-2017

På grund af PostNords ændringer i post-sorteringssystemet er det ikke muligt at oprette nye kunder i Posten Digital. PostNord ændre deres post-sorteringssystemer for at understøtte den nye produktionsmodel, som indføres for at styrke PostNords rentabillitet.