Mobile menu
Search

FORDELE VED POSTSCANNING

Postscanning sikre jeres virksomhed en lang række fordele indenfor effektiv sagsbehandling, økonomi og service.

..Og i behøver stadigvæk ikke ændre jeres adresse!

Mand Og Dame Moede 

Modtag Jeres erhvervspost elektronisk og elektronisk sorteret - fra. kl. 9.00

Posten er tilgængelig for virksomhedens medarbejdere fra kl. 9.00 om morgenen.

“Siden PostNord Scanning (fhv, Data Scanning) overtog scanningen af vores post i 2005, får vi den elektroniske post 3 timer tidligere end før.” Tine Gellert, Fredericia kommune

Postscanning er sund fornuft og god økonomi

Gør omkostninger variable: Prisen for scanningsservicen er fleksibel afhængig af postmængden. Derved opnår I den fordel, at efterhånden som postmængden falder, falder omkostningerne til scanning også. Det gør omkostningerne til postscanning gennemsigtige og giver ledelsen et styringsredskab.

“Hvis vi selv skulle have klaret opgaven, havde vi været nødt til at være mindst 3 fuldtids-medarbejdere, hvor vi i dag kun er halvanden person. Samtidig er vi ikke længere så sårbare i forbindelse med sygdom og ferie.” Kirsten Secher, Skanderborg Kommune

“Det viste sig hurtigt, at normeringen på halvanden stilling til at løse scanningsopgaven internt hos Fredericia Kommune var alt for lidt i forbindelse med ferier og sygdom.” Tine Gellert, Fredericia Kommune

Vejen til effektiv sagsbehandling

Når dagens post modtages elektronisk, får medarbejderne langt hurtigere adgang til de nødvendige dokumenter i en ensartet struktur og til aftalt tid.

“Nu behøver vi ikke længere sende papirer rundt mellem kontorerne, og flere kan arbejde på samme sag på samme tid. Det er meget effektivt og tidsbesparende.” Maibrit Krogh Schmidt, Sønderborg Kommune

God service til kunder og borger

Med Postscanning optimerer kunden sin investering i dokumenthåndteringssystemet, da fokus nu ligger langt skarpere på selve sagsbehandlingen frem for håndtering, sortering og katalogisering af papir.

“For os betyder det, at posten også er tidligere ude hos sagsbehandlerne, som så kan betjene vores borgere bedre.” Tine Gellert, Fredericia Kommune.

Langt bedre information til ledelsen

Det kan være svært at opgøre tidsforbruget i postafdelingen. Postscanning giver ledelsen et redskab til gennemsigtighed i processen og overblik over dagens post som et faktuelt grundlag for organisatorisk belastning og effektivitet.

Stor miljøbesparelse

Den reducerede transport af post sparer C02 og er en gevinst for miljøet. Det gælder såvel transport fra Post Danmark til kommunen som den interne transport i kommunen. Den økonomiske og miljømæssige besparelse bliver endnu større, hvis kommunen undlader at printe de scannede breve.

Fuld sikkerhed

Norsk Veritas certificerer vores processer hhv. kvalitetsstyriongsstandarden ISO 9001 og vores IT sikkerheds standard ISO 27001. Vores personale og virksomhed er sikkerhedsgodkendt. Alle oplysninger, også de personfølsomme, er i sikre hænder.