Mobile menu
Search

POSTFORDELING OG DATABERIGELSE

PostNord Scannings Digitalpost løsning er bygget op om de egenudviklede systemer til Postfordeling og Databerigelse, samt værktøjer til: Behovsafklaring, organisationsanalyse, dokumentopmærkning og mapning mv.

Multikanal Proces DK

PostNord Scannings - Postfordeler:

Postfordelersystemet sikrer, at alle typer af dokumenter kan placeres til rette modtager herunder f.eks. sagsbehandlende enhed, funktionspostkasse, afdeling, team mv.

Postfordeleren benytter en lang række forskellige værktøjer til postfordelingen, alt afhængig af opgaven. Alle dokumenter, fysiske såvel som elektroniske optimeres med henblik på OCR læsning. OCR behandlingens resultater matches imod forskellige fordelingsdatabaser, f.eks. taksonomier (eksterne og egenudviklede), autoopmærkning via OS2kle, emneordsdatabaser (standard og kundetilpassede) mv.

Matchningen mod fordelingsdatabaserne resulterer i en opmærkning af dokumenter, således at de kan placeres korrekt i den definerede modtagerstruktur.

Download case - Syddjurs kommune: OS2kle  - en ny nøgle til digitale processer.

(Artikel fra KIT Magasinet, nr. 3 august 2014)

ACP_PDF 2_file _document

PostNord Scannings - Databeriger:

Databerigeren sikrer, at alle nødvendige data fra dokumenter bliver identificeret og valideret (maskinelt og manuelt), således at data fra dokumenterne er optimalt forberedt til den efterfølgende indlæsning i kundens system. Dette hvad enten det er i form af egentlige sagsbehandlingssystemer eller andre dokumenthåndteringssystemer.

Databerigeren kan i visse tilfælde ekstra berige dokumenter med yderligere metadata fra f.eks. eksterne databaser, validerer data mod eksterne databaser, samt lave kald/opslag i kundens databaser, således at alle data, der leveres til kunden, er optimeret tilpasset til det modtagne system og databehovet.