Mobile menu
Search

SÅDAN DIGITALISERES FAKTURAER

Digital fakturahåndtering er et fundament for at udnytte virksomhedens økonomisystem mere effektivt. Fakturahåndtering baseret på automatiske eller semiautomatiske arbejdsgange giver høj effektivitet.

Fakturascanninggrundmodel DK

Workflow system

Tilsammen med vores samarbejdspartnerer på Faktura-workflow systemer er det muligt for os at lave en samlet løsning, som understøtter hele projektet. En leverandør håndterer hele pojektet.

Vi kan også indgå i en dialog med den af jer valgte leverandør af workflow systemet. Vi har lang erfaring med det og kender de fleste aktører på markedet for workflowløsninger.

Det enkle fakturaprojekt = et NON projekt.

PostNord Scanning arbejder for at gøre et Fakturaprojekt så enkelt som muligt at implementerer. Derfor har vi reduceret hele afklaringen til de følgende 5 nedenstående afklaringspunkter i vores "to do" plan.

”To do” plan - fakturaprojekt

  • Oprettelse og kommunikation af ny faktureringspostboksadresse 
  • Oprettelse af og kommunikation af Faktura e-mail adresse (PDF faktura)
  • Afklarer dataleverance af informationer fra faktura
  • Afklare om Varelinjer skal være en del af dataleverancen
  • Afklarer workflow-system og integrations-format